droppedImage_6.jpg
 Tác phẩm của nữ Nghệ sĩ Hedi-K. Earnst Schmid - Nghệ sĩ hướng dẫn cho Chương trình Lưu trú của Quỹ Futur

Tác phẩm của nữ Nghệ sĩ Hedi-K. Earnst Schmid - Nghệ sĩ hướng dẫn cho Chương trình Lưu trú của Quỹ Futur

Về Giải thưởng Futur

Giải thưởng Futur hướng tới việc phát triển các tài năng nghệ thuật đến từ Việt Nam bằng cách tạo cơ hội cho người nghệ sĩ tiếp xúc với môi trường thực hành nghệ thuật đương đại ở Châu Âu. Bản chất của Giải thưởng là một Chương trình Lưu trú kéo dài 10 tuần tại Rapperswil-Jona. Sau khi chương trình này kết thúc, người nghệ được khuyến khích để khám phá thêm đất nước Thuỵ Sĩ nói riêng và Châu Âu nói chung, bằng việc cung cấp cho Nghệ sĩ một Thị thực có thời hạn tổng cộng trong vòng 12 tuần.

Nghệ sĩ lưu trú sẽ được đài thọ với những khoản như sau: 

  • Thị thực có thời hạn 12 tuần, trong đó có 10 tuần lưu trú tại Rapperswil-Jona, Thuỵ Sĩ, có bao gồm bảo hiểm sức khoẻ. (Chi phí khi di chuyển trong khu vực trong 2 tuần còn lại sẽ do nghệ sĩ tự thu xếp)
  • Khoản tiền tổng cộng 2,500 Franc Thuỵ Sĩ dành cho chi phí sinh hoạt, thêm với một buổi ăn trưa miễn phí (từ thứ Hai đến thứ Sáu) tại trường Đại học.
  • Một studio (có trang bị gian bếp) để Nghệ sĩ sinh hoạt và sáng tác
  • Được hướng dẫn bởi nữ Nghệ sĩ  Hedi-K. Ernst Schmid
  • Khi kết thúc chương trình lưu trú, Nghệ sĩ sẽ có một chương trình triễn lãm cá nhân.

Về Quỹ Futur

Quỹ Futur là một tổ chức được sáng lập tại Rapperswil-Jona, Thuỵ Sĩ. Trọng tâm của Quỹ là trong việc áp dụng hiệu quả hơn đối với các tiềm năng từ lĩnh vực chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ trường Đại học Công Nghệ Rapperswil (HSR).  Hơn thế nữa, Quỹ Futur còn quan tâm và thúc đẩy các quá trình trao đổi cá nhân giữa các doanh nhân và nghệ sĩ trẻ đến từ các quốc gia khác.