Giải thưởng Dogma 2015

Giải Nhất

Vo Thanh Than

Vo Thanh Than


Các giải khuyến khích


Các tác phẩm được chọn triễn lãm