Trân trọng chúc mừng Nghệ sĩ đoạt Giải nhất và các Nghệ sĩ được lựa chọn vào vòng Chung cuộc của Giải thưởng Dogma 2017

Giải nhất Chung cuộc tưởng thưởng 150 triệu đồng, chuyến tham quan documenta 14 và một triển lãm cá nhân trong năm 2018


Giải Nhất chung cuộc 2017

 Nguyễn Phan Anh - Đối chất bản thân trong diễn trình hiện hữu (Video)

Nguyễn Phan Anh - Đối chất bản thân trong diễn trình hiện hữu (Video)


Danh sách đề cử Giải Futur 2017 (Chương trình lưu trú sáng tác ở Thuỵ Sĩ)


Các tác phẩm chung cuộc 2017