Tác phẩm Tự hoạ của hoạ sĩ Đỗ Hiệp.   (Tranh tham dự Giải thưởng Dogma 2015)

Tác phẩm Tự hoạ của hoạ sĩ Đỗ Hiệp.

 (Tranh tham dự Giải thưởng Dogma 2015)

Về Giải thưởng Dogma

Giải  thưởng Dogma được thành lập vào năm 2009 dưới sự tài trợ độc lập của Bộ sưu tập Dogma. Giải thưởng được tổ chức mỗi hai năm, và Giải thưởng Dogma trong năm 2017 là lần thứ Năm.

Mục đích của Giải là nhằm khuyến khích và hỗ trợ cho các nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống ở cả trong và ngoài nước, thông qua trọng tâm là các tác phẩm Tự Hoạ, ở mọi hình thức sáng tác. Chủ đề Tự hoạ đã có một bề dày phát triển đáng ghi nhận trong lịch sử văn minh loài người, được đóng góp bởi cái nghệ sĩ tìm cách diễn đạt chính bản thân mình nhằm tạo nên những góc nhìn ẩn dụ đối với nền văn hoá và bối cảnh xã hội mà họ đang tồn tại. Đó chính là tinh thần của Giải thưởng.

Có thể nói, Giải thưởng Dogma 2017 lần này đánh dấu một cuộc cách mạng, với sự tham dự của các vị Giám khảo đầy năng lực bao gồm:  ông Dinh Q. Le, cô Bùi Kim Đĩnh và cô Arlette Quỳnh-Anh Trần, một đội ngũ vẹn toàn hình thành bởi một Nghệ Sĩ, một Học giả Nghệ thuật và một nhà Giám tuyển. Ban Giám Khảo ưu tú này sẽ hướng trọng tâm đến việc công nhận các nghệ sĩ trẻ và nghệ sĩ thể nghiệm, nhưng đồng thời tất cả các nghệ sĩ khác cũng đều sẽ được khuyến khích tham gia Giải thưởng.

Xin vui lòng tìm hiểu Thông tin về Công bố kết quả cho vòng Chung cuộc cho Giải thưởng Dogma 2017 tại đây.